• Suomeksi
  • In English
älykkyyttä kulunvalvontaan

Turvatarkastus tietomallinnettu

 Ariki Oy on julkaissut turvasuunnittelijoita helpottavan GDL-objektikirjaston turvatarkastuspisteen suunnitteluun.  Yhteistyössä Micro Aided Design Oy:n – tutummin M.A.D. – kanssa toteutettu GDL-objektikirjasto mahdollistaa turvatarkastuspisteen erilaisten reunaehtojen huomioimisen jo suunnittelun alkuvaiheessa,  jolloin säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja aikaa vieviltä korjaustoimenpiteiltä projektien myöhemmissä vaiheissa.

 Turvatarkastuspisteen suunnittelu vaatii sekä käytettävän teknologian että itse prosessin tuntemusta. Esimerkiksi metallinilmaisinportti on herkkä liikkuvalle metallille ja erilaisille säteileville häiriöille. Samoin itse turvatarkastus vaatii oikean kokoisen tilan jotta turvatarkastajille jää riittävät tilat ja prosessi toimii optimaalisesti. GDL-objektikirjaston hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten varoetäisyyksien ja tilavaatimusten huomioimisen jo suunnittelun alkuvaiheessa. ArchiCAD tai vastaavan -suunnitteluohjelmiston avulla suunnitelmia voi tarkastella myös kolmiuloitteisesti, jolloin potentiaaliset häiriölähteet tarkastuspisteen ylä- ja alapuolella tulevat huomioiduksi.

 Ariki Oy laajentaa lähitulevaisuudessa tietomallintamisen myös SMART –tuoteryhmän biometrisiin ratkaisuihin. Suunnitteilla on GDL –objektikirjastot yksittäiskulun – nk. Anti-Tailgate – estäviin ratkaisuihin ja erilaisten biometristen terminaalien sijoitteluun.

GDL kirjasto

Lisätietoja antavat:

Tuula Kanerva: puh. 020 7659360, tuula.kanerva(ät)ariki.fi

Jarmo Saari: puh. 020 7659361, jarmo.saari(ät)ariki.fi

« takaisin